fbpx

Levenslang Gezond

Omdat iedereen in de basis het recht heeft om zijn leven ten volle te leven!

“Levenslang gezond komt binnen handbereik, als bekend is waardoor mensen hun gezondheid kwijt raken.”

Levenslang Gezond

Hoe mooi is dat?

Levenslang gezond wordt voor iedereen bereikbaar door het gebruik van Longevity.

Longevity is een geheel nieuwe discipline in de zorg voor persoonlijk welzijn en gezondheid. Het uitgangspunt van longevity is energiek, vitaal, en zonder lichamelijke ongemakken ouder te worden, zodat de Quality of Life hoog blijft!

Longevity is gebaseerd op kennis en praktische persoonlijke toepassing.

Longevity?

Longevity is een nieuwe kijk op gezondheid. Longevity gaat er van uit dat een mens zichzelf maakt en onderhoud uit zijn voeding en dat de manier waarop, door evolutie is vastgelegd in zijn genen. 

Deze genen wijzigen nauwelijks en zijn daardoor nog vrijwel identiek als die van de prehistorische mens. Omdat ieder individu een uniek genenpakket heeft, verschilt de gezonde voedingsbehoefte van persoon tot persoon. Daardoor is voor een langdurig behoud van vitaliteit en gezondheid maatwerk essentieel..

Onze leefstijl, welke het gevolg is van alle dagelijkse keuzes, komt inhoudelijk op geen enkele manier meer overeen met de mens uit de prehistorie. Dit leidt tot conflicten met de genetische expressie en geeft gezondheidsproblemen.

Longevity is ook de kortste weg naar levenslang gezond, omdat zij het optimaal verlopen van alle lichaamseigen processen waarborgen.

Het kenmerk van Longevity is balans als gevolg van harmonie. Balans in voeding, beweging, omgang met spanning en energie en slapen.

Kennis

Er zijn vier werkwoorden die uiteindelijk de kwaliteit van jouw leven en dus gezondheid bepalen, namelijk eten, drinken, ademen en bewegen. Maar wat weet je hier eigenlijk van? Het zijn op het eerste gezicht vier simpele, vanzelfsprekende termen.

  • Het sleutelwoord van Longevity is kennis.
  • Kennis van de impact van alle dagelijkse keuzes op jouw gezondheid.
  • Kennis ook van de processen op celniveau in jouw lichaam.

De beloning is Levenslang Gezond!

Kennis

Academy for Lifestyle Optimization

Verzorgt de online-opleiding Longevity welke je een verregaand inzicht geeft in de lichaamseigen processen, de wisselwerking met voedingsstoffen en de invloed van dagelijkse keuzes.

In de online-cursus wordt de toepassing besproken van de synergetische combinaties van gezonde voeding, leefstijl en gerichte lichaamsbeweging. Tevens wordt besproken hoe de gezondheid in het algemeen kan worden verbeterd en hoe je middels optimalisering van de dagelijkse keuzes een natuurlijk, verantwoord gezonde procesgang plaats kan laten vinden. Rode draad in de opleiding zijn praktijkcasussen, zodat noodzakelijk inzicht wordt verkregen in de onderlinge verbanden.

De focus ligt echter niet alleen op kennisoverdracht, maar juist ook op het in de praktijk brengen daarvan.

Levenslang Gezond is een initiatief van de Academy for Lifestyle Optimization (AFLO).